کلک آوان
پل ارتباطی علمی ، سیاسی و خبری با دوستان ، دانشجویان و دانش آموزان عزیز
نوشته شده در تاريخ جمعه شانزدهم خرداد 1393 توسط علی رضا قربان پور |
دانش آموزان عزیز سلام:

امیدوارم از این همه امتحان خسته نشده باشید. از اظهار لطفتون به بنده هم طی بیان نظراتتان از صمیم قلب سپاسگزارم. مطمئن باشید تا جایی که راه داشته باشد با دست باز برگه هاتون را تصحیح می کنم.

جا دارد امشب که مصادف با آغاز ماه شعبان المعظم است اعیاد مبارک شعبانیه را خدمتتان تبریک و تهنیت بگم .

موفق و مؤید باشید. یا علی مدد

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 توسط علی رضا قربان پور |

دانش آموزان محترم اگر سئوالی داشتید ذیل این مطلب در قسمت نظرات بپرسید در خدمت هستم

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 توسط علی رضا قربان پور |

باسمة تعالي

نام ونام خانوادگی:            نمونه سؤالات درس ادبیات1 پايه اوّل آموزشگاه علامه حلّی70  دقيقه

رديف

« دانش آموزان عزيز پاسخ سؤالات را در ورقه ي پاسخ نامه به ترتيب و خوش خط بنويسيد .

بارم

 

1

قسمت بيان معني شعر و نثر :(6نمره).

حاجت گه جمله ی جهان اوست                   محراب زمین و آسمان اوست

 

1

2

پرده ای گران بها قندیل های درخشان، منبت کاری ها و ملیله کاری ها نیز در تکمیلزیبایی مسجد نقش خود را ادا کرده اند.

1

3

از جلوه ی سبز و سرخ ، طرح چمنی ریزم      گشته است ختن صحرا، از بوی دلاویزم

75%

4

بار اوّل که پیر مرد را دیدم در کنگره ی نویسندگانی بود که خانه ی فرهنگ شوروی در تهران علم کرده بودو من هم توی جماعت بر خورده بودم.

75%

5

قطره ی دانش که بخشیدی زپیش                متّصل گردان به دریاهای خویش

5%

6

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد     زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

5%

7

از خوان تو بسی خوردم! اجازه میخواهم که فردا بامداد به سوی خانه ی خود عزیمت کنم.

5%

8

هر که زفان او خوش تر هوا خواهان او او بیشتر

5%

9

زمانه به دست تو دادم کلید

25%

10

پی بردیم راه دست خودش نیست.

25%

 

11

قسمت معني لغت: (2نمره)

بکشتی مرا خیره از بدخویی

15

بدان که مردم بی هنر ، مادام بی سود باشد.

هر پاسخ صحيح 25%نمره

12

به مغرب سینه مالان قرص خورشید

16

دو نفر از خدمه ی در بار دنباله ی لباس را در دست داشتد.

13

در دشت مکان دارم هم فطرت آهویم

17

یک دفعه سی وسه بندم به تکان افتاد.

14

سرسان مشو، عدو

18

ده بیست تومان برای خودشان به عنوان جریمه و تعارف می گیرند.

 

19

قسمت درك مطلب: (4نمره)                                                     (صفحه ی دوم)

با توجه به اشعار به سؤالات زيرآن ها پاسخ دهيد .

بند پوتینم را محکم می بندم / مادرم / آب و آیینه و قرآن در دست/ روشنی در دل من می بارد/

 الف )کدام مصراع کنایه از آماده شدن است؟                                                            

ب) کدام مصراع به ایجاد ایمان قلبی اشاره دارد؟

 

 

1

20

مفهوم كلّي ابيات زير را در چند كلمه ي جدا گانه بنويسيد .

الف) جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا                   نماند در این خانه استخوانی

ب) جامه ای کاو نشود غرقه به بهر وطن     بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

 

1

21

 با توجه به این مصراع « صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی » شاعر شاعر کدام ویژگی های زبان فارسی دری را به چشمه و آب جوی مانند کرده است؟

 

1

 

22

با توجه به اين عبارت ها به سؤالات زير پاسخ دهيد .

زنگ نقاشی، دل خواه و روان بود. به جد گرفته نمی شد . خنده در آن روا بود. معلّم دور نبود. صورتک به رو نداشت.

الف ) مقصود از این که « صورتک به رو نداشت » چیست؟

ب)منظور از دور نبودن معلم در این عبارت ها چیست؟

 

 

1

 

 

 

23

قسمت دانش هاي ادبي : (3نمره)

بنويسيد در عبارت ها و اشعار زير چه آرايه هاي ادبي به كار رفته است.

 الف) پیش آن خاک تشنه رفت چو باد:    ب) چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید:

ج)مدینه یک دست سفید پوشیده است:      د) لفظی به رنگ لاله ی دامان کوهسار:

 

1

24

از این نويسندگان و شاعران یک اثر نام ببرید؟  

الف) نظامی گنجه ای:                                         ب)عبدالحسین زرین کوب:

ج) زین العابدین مراغه ای:                                     د) محمد ابراهیم صفا:

1

25

در حسب حال نویسی نویسنده از چه سخن می گوید؟

1

 

26

قسمت خود آزمايي : (3نمره)

منظور نویسنده از «هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند » چیست؟

 

1

27

منظور از« لباس انسان پرچم کشور وجود اوست» چیست؟

1

28

هلن کلر چه چیز هایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟

1

 

 

29

 

 

30

 

قسمت حفظ شعر : (2نمره)   « قسمت هاي خالي را كه از شعر هاي حفظي كتابتان مي باشد بنويسيد . »

گفتم که بوی زلفت .............................                             گفتا اگر بدانی هم ...........................

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد                              .............................................................

*  *  *  *  *

گویند نظر به روی خوبان                                      نهی است،...................................

در روی تو سرّ صنع بی چون                               چون آب در ................................

سر بلند و شاد كام باشيد.% طراح  قربان پور    جمعاً 20 نمره

 

1

 

 

1

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 توسط علی رضا قربان پور |

باسمة تعالي   سؤالات درس ادبیات1  پايه اوّل آموزشگاه شهید باهنر  70  دقيقه

رديف

« دانش آموزان عزيز پاسخ سؤالات را در ورقه ي پاسخ نامه به ترتيب و خوش خط بنويسيد . »

بارم

 

1

قسمت بيان معني شعر و نثر :(6نمره).

زمستی برسر هر قطعه زین خاک       خدا داند چه افسرها که رفته!

 

1

2

بتوانیم با حفظ اعتدال، از افراط و تفریط مصون بمانیم و مثلا" چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم.

1

3

از خون رگ خویش است؛ گر رنگ به رخ دارم مشّاطه نمی خواهد؛ زیبایی رخسارم

75%

4

خواب که از چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و شستم خبردار شد.

75%

5

ای خدا ! ای فضل تو حاجت روا                        با تو یاد هیچ کس نبود روا

5%

6

آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم           ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است

5%

7

چوپان تونگر با این همه مال و منال هرگز دختر خود را به مفلسی چون او نخواهد داد.

5%

8

زفان را به خوبی و هنر آموختن خو کن.

5%

9

ز باد جوانی دلش بر دمید

25%

10

ما را به رو نگاری آن می نشاند.

25%

 

11

قسمت معني لغت: (2نمره)

بکشتی مرا خیره از بدخویی

15

بدان که مردم بی هنر ، مادام بی سود باشد.

هر پاسخ صحيح 25% نمره

12

در چاره گری زبان کشیدند

16

کودک دو باره به سماجت گفت

13

قید چمن و گلشن ، بر خویش نگیرم من

17

آن ها که مردند و رفتند به دنیای حق

14

فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار

18

در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم

 

19

قسمت درك مطلب: (4نمره)

با توجه به اشعار به سؤالات زيرآن ها پاسخ دهيد .

 پسرم بار دگر می پرسد:/ - تو چرا می جنگی؟ / با تمام دل خود می گویم :/ تا چراغ از تو نگیرد دشمن

 الف )  مقصود از مصراع سوم چیست؟                                                           

 ب) کدام کمه در این اشعار به معنی آزادی یا استقلال یا انقلاب است؟

 

 

1

20

مفهوم كلّي ابيات زير را در چند كلمه ي جدا گانه بنويسيد .

الف)بگفت اندر این نامه  حرفی است مبهم       که معنیش جز وقت پیری ندانی

ب) خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد       زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

 

1

21

 با توجه به این بیت « کنج ویرانه ی زندان شد اگر سهم « بهار»        شکر آزادی و آن گنج خداد کنید » بهار کیست؟ و منظور از «گنج خداداد» چیست؟

1

 

22

با توجه به اين عبارت ها به سؤالات زير پاسخ دهيد .

«صاد» معلّم ما بود. کارش نگار نقشه ی قالی بود ودر آن دستی نازک داشت. نقش بنداش  دل گشا بود و رنگ را نگارین می ریخت.

الف ) مقصود از این که « در ان دستی نازک داشت» چیست؟

ب)« رنگ را نگارین می ریخت» یعنی چه؟

 

 

1

 

 

 

23

قسمت دانش هاي ادبي : (3نمره)

در عبارت ها و اشعار زير چه آرايه هاي ادبي به كار رفته است به ترتيب بنويسيد .

 الف ) گفت گوهر به گوهر آمد باز                     ب ) کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می آید.

ج) به دین ما حرام آمد کرانه                            د) لفظی به رنگ لاله ی دامان کوهسار

 

1

24

از این نويسندگان و شاعران یک اثر نام ببرید؟    الف) دکتر زهرا کیا:                                             

ب) عبدالحسین زرین کوب:                          ج)علیرضا قزوه:                  د) محمد ابراهیم صفا:

1

25

سفرنامه چیست؟

1

 

26

قسمت خود آزمايي : (3نمره)

منظور از «گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست؟

 

1

27

تنوع در شیوه ی معماری مساجد در کشورهای اسلامی ناشی از چیست؟

1

28

منظور کلر از این جمله ها « در این راه بارها  به عقب می لغزیدم، کمی جلو می رفتم سپس امیدوار می شدم» چیست؟

1

 

 

29

 

 

30

قسمت حفظ شعر : (2نمره)   « قسمت هاي خالي را كه از شعر هاي حفظي كتابتان مي باشد بنويسيد . »

گفتم غم تو دارم .........................                         گفتا که ماه من شو...............................

گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز                        .................................................................

 * * * * * * *

شباهنگام، در آن دم ، که بر جا، ............................................؛

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر.............................،

گرم یاد آوری یا نه .................................،

تو را من ............. .

                           سر بلند و شاد كام باشيد.% طراح  قربانپور    جمعاً 20 نمره

 

1

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 توسط علی رضا قربان پور |
عزیزان سلام،                      توجه                         توجه

از قسمت نوبت اول کتاب ادبیات فارسی یک برای دانش آموزان خودم در دبیرستان های علامه و باهنر فقط از درس های 1-2-7-8-9-11 سؤال آورده ام و از قسمت نوبت دوم کامل سؤال طرح کرده ام.                                                       ایام بکام باشد.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 توسط علی رضا قربان پور |
دانش آموزان عزیز سلام و درود بر شما که ذخیره های معنوی ما هستید:
 از تاخیر بوجود آمده معذرت می خواهم به دوستان هم اطلاع دهید.سپاس بدرود
بارم بندی امتحان نوبت دوم ادبیات فارسی اول و دوم:

الف) معني و مفهوم نثر و شعر(6 نمره)2سئوال یک نمره ای،2سئوال 75%، 4سئوال 5%و 2 سئوال25% جمعا6 نمره . توجه، در امتحان از معنی کردن فقط واژه ها خود داری کنید.

ب) معني لغت( 2 نمره )هر مورد 25% جمعا2 نمره 4 مصراع و 4 عبارت آورده از لغت های ستاره دار و شماره دار که در توضیحات پایان درس ها معنی شده اند.

ج) دانش هاي ادبي( 3 نمره) یک نمره  از متن های تاریخ ادبیات اول درس ها، یک نمره هم از در آمدها سئوالاتی که سر کلاس داده ام و یک نمره هم آرایه های ادبی مواظب باشید قافیه و ردیف آرایه نیستند.

د ) خود آزمايي(3 نمره )  6 سئوال 5% نمره ای طرح شده است.

هـ) درك مطلب( 4 نمره ) شامل مفاهیم کلی یا سئوالاتی از متن شعر ها یا عبارت ها استخراج می کنم.

هـ) حفظ شعر( 2 نمره )از هر دو شعر حفظی مشخص شده در کتابتان  به صورت جای خالی  و نقطه چین از قسمت نوبت دوم و شعر صفحه 66 نوبت اول آورده ام.


اردیبهشت 93/ موفق و مؤید باشید.%

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم دی 1392 توسط علی رضا قربان پور |
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود